Privacy

Het onderstaande privacybeleid is van toepassing op alle websitebezoeken, transacties en overeenkomsten met `t HaarHuys Lochem, Achterstraat 6A 7241 AW  Lochem

Gebruik van persoonsgegevens
`t HaarHuys kan persoonsgegevens van u verkrijgen, doordat u gebruik maakt van de webshop of diensten van `t HaarHuys en/of omdat u deze bijvoorbeeld zelf bij het bestellen van een artikel of behandeling via de webshop aan `t HaarHuys verstrekt. Bij opgave van deze gegevens is het duidelijk dat ze aan ons worden verstrekt om ze te verwerken.

`t HaarHuys zal uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor hebt gegeven of als dit op grond van de wet is toegestaan.

Welke persoonsgegevens?
Bij `t HaarHuys kunnen de volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

Uw voor- en achternaam
Uw adresgegevens
Uw telefoonnummer
Uw e-mailadres

Aanvullende informatie die nodig is voor de specifieke dienst waarvan u gebruik wilt maken. Deze informatie zal door ons uitsluitend worden gebruikt voor het omschreven doeleinde. In geval van sollicitaties kunnen gegevens die (als bijlage) worden meegestuurd ook tijdelijk worden opgeslagen.

Doeleinden van gebruik.
Waarom heeft `t HaarHuys deze gegevens nodig?

`t HaarHuys verwerkt uw persoonsgegevens om de door u bestelde producten te kunnen leveren of  contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen.

Bewaartermijn
`t HaarHuys bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard als er geen overeenkomst tot stand gekomen is.

Voor informatie die u met ons deelt in het geval van een sollicitatie op openstaande vacatures houden wij ons aan de wettelijke bewaartermijn van 4 weken na sluiting van de sollicitatieprocedure.

Uitwisselen van gegevens
`t HaarHuysgaat vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om en verstrekt persoonsgegevens alleen aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst of afgenomen dienst die met met u is aangegaan of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
`t HaarHuys zal dus ook géén gegevens verstrekken aan derde partijen voor direct marketing doeleinden.

Cookies
Op de website van  `t HaarHuys wordt alleen gebruik gemaakt van functionele cookies. Dit, om de diverse functionaliteiten op deze website mogelijk te maken. Zo worden bijvoorbeeld cookies gebruikt om te onthouden of u toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies.

Daarnaast worden door derden (zoals bijv. Google Analytics) cookies gebruikt om het websitebezoek in kaart te brengen. Deze worden met uw toestemming geplaatst, zodat we de werking van onze website kunnen optimaliseren. `t HaarHuys kan met deze cookies bijvoorbeeld bijhouden hoe u onze website heeft gevonden en welke delen van onze website u heeft bezocht

`t HaarHuys geeft aan Google of andere partijen géén toestemming om via `t HaarHuys verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere diensten.

Uw gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw eigen persoonsgegevens in te zien, aan te vullen, te wijzigen of te verwijderen. Dit kunt u doen door hiervoor een verzoek te sturen naar info@haarhuyslochem.nl of telefonisch via 0573 460572. `t HaarHuys zal dan zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 2 weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging van uw gegevens
`t HaarHuys neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang tegen te gaan. De webshop is voorzien van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. `t HaarHuys zorgt er voor dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens en dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is. Indien u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of als u meer informatie wenst over de beveiliging van door `t HaarHuys verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met `t HaarHuysop via info@haarhuyslochem.nl.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring
`t HaarHuys behoudt zich het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd.

Contactinformatie
`t HaarHuys is als volgt te bereiken:

Achterstraat 6a
7241 AW Lochem
Tel: 0573 460 572
Email: info@haarhuyslochem.nl